“CODIV-19 โควิดรับมือได้”

ช่วยกันรับมือ โควิด 19 โดย นพ. รุ่งเรือง หมออยากให้มองภาพข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดก่อน จะทำให้เข้าใจ ขณะนี้มีผู้ป่วย โควิด 19 ทั่วโลก ~ 100,000 คน และมีกลุ่มที่มีอาการุนแรง < 6 % (~ < 6,000 คน) เสียชีวิต ~ 2-3 % (~ 3,000 คน) อนาคตเมื่อพบผู้ติดเชื้อ (ตัวเลขจริง) อัตราป่วยตายน่าเชื่อว่า < 1 % (คล้ายไข้หวัดใหญ่) สรุปว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ > 90,000 คน (~ > 90%) อาการไม่รุนแรง อาการป่วยทั่วไป มีอาการไข้ มีน้ำมูก ไอ อ่อนเพลีย อาการคล้ายไข้หวัด หรือไข้หวัดใหญ่ และหากพักผ่อนเต็มที่ ได้รับการดูแล …

“CODIV-19 โควิดรับมือได้” Read More »