สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่และความรุนแรงของโรค

โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ถูกจัดเป็นโรคอุบัติใหม่ซึ่งองค์การอนามัยโลกเรียกไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ว่า WuHan 2019 nCoV ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคและสถาบันวิจัยจีโนมิกส์ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ที่แยกได้จากผู้ป่วยชาวจีนจำนวน 9 ราย ซึ่งมีการอักเสบของปอดที่เกิดจากเชื้อไวรัส และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทั้ง 3 แห่งในเมืองอู่ฮั่นในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2563 ในจำนวนผู้ป่วยเหล่านี้ ผู้ป่วยจำนวน 8 ราย มีประวัติไปที่ตลาดหัวหนาน และอีกหนึ่งรายได้เข้าพักอยู่ในโรงแรมใกล้ตลาดหัวหนาน โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่แยกได้จากผู้ป่วยทั้ง 9 รายนั้น มีพันธุกรรมเหมือนกันถึง 98-99% และยังมีพันธุกรรมเหมือนกันกับซาร์สไคโรนาไวรัสที่แยกได้จากค้างคาวในโจวซานซึ่งอยู่ทางตะวันออกของจีน ถึง 88% แต่มีพันธุกรรมเหมือนกันกับซาร์สไคโรนาไวรัสที่ระบาดทั่วโลกในช่วงปีพ.ศ. 2545-2546 เพียง 79% และมีพันธุกรรมเหมือนกันเมอร์สโคโรนาไวรัสที่ระบาดในคาบสมุทรอาระเบียในปีพ.ศ. 2555 เพียง 50% การระบาดของซาร์สไคโรนาไวรัสทำให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อมากกว่า 8,000 คน และจำนวนผู้ป่วยตายมากกว่า 700 คน ในขณะที่การระบาดของเมอร์สโคโรนาไวรัสนั้นทำให้มีจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อเกือบ 2,500 คน และจำนวนผู้ป่วยตายมากกว่า 800 คน

ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้จัดเป็นเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ ซึ่งในธรรมชาติแล้ว โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้เป็นไวรัสที่ติดต่อระหว่างสัตว์ แต่สามารถติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน โดยคาดว่ามีสัตว์กักตุนโรคคือค้างคาว โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่เคยมีการระบุจำแนกชนิดหรือพบการติดเชื้อในคนมาก่อนหน้านี้ และเรายังไม่รู้แน่ชัดว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้แพร่กระจายจากสัตว์สู่คนได้อย่างไร

เมื่อดูจากความรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้กับโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ในรอบ 20 ปีที่ผ่าน จะเห็นว่า มีความรุนแรงของโรคอยู่ในระดับต่ำ มีอัตราการตายประมาณ 2% เมื่อเปรียบเทียบกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาอื่น เช่น ซาร์สไคโรนาไวรัส ที่มีอัตราการตายประมาณ 10% และเมอร์สโคโรนาไวรัส มีอัตราการตายสูงถึง 34% และเมื่อดูแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 จนถึงปัจจุบัน แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยติดเชื้อสะสมสูงขึ้นอย่างมากก็ตาม แต่อัตราป่วยตายไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเกินกว่า 2% เลย และยิ่งไปกว่านั้น เมื่อวิเคราะห์แนวโน้มอัตราป่วยตาย พบว่า โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้ มีแนวโน้มอัตราป่วยตายลดลงอย่างต่อเนื่อง

ข้อมูล: บทสัมภาษณ์ 2019 nCoV คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

รูปภาพ: ไทยรัฐออนไลน์